Sokkenbuurt Zeemanskoor
Opgericht 28 december 1998
Uut Ugchelen
PRIVACYBELEID VAN HET SOKKENBUURTZEEMANSKOOR Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Sokkenbuurtzeemanskoor  (hierna te noemen als SZK) verwerkt van haar leden, donateurs en contactpersonen. Indien je lid wordt van het SZK, of om een andere reden persoonsgegevens aan het SZK verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Het SZK, Karhulstraat 56, Tel.055-5410600 of 06-38933220, KvK nummer:08.08.01.09 De functionaris  is bereikbaar via info@sokkenbuurtzeemanskoor.nl  2. Welke gegevens verwerkt het SZK en voor welk doel 2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:      a) voor- en achternaam, geboortedatum.                                                                                    b) adresgegevens eventueel postadres.                                                                                     c) telefoonnummer(s), E-Mail adres(sen), bankrekeningnummer(s)                                           d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie. 2.2 Het SZK  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens  voor de volgende doeleinden:                                                                                                                                 a) je naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres wordt gebruikt voor contact over het  lidmaatschap                                                                                                                         b) je naam, adres, E-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen vanuitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het SZK.                                         c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. E-mail berichtgeving : Het SZK gebruikt je naam en E-mailadres om je haar digitale nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van het SZK toe te sturen. Tevens wordt je E-mailadres gebruikt om teksten, partituren en geluidsbestanden toe te sturen. 3. Bewaartermijnen Het SZK verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, of met toestemming toegevoegd aan de lijst “oud leden”. 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft het SZK passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt het SZK gebruik van de ledenadministratie op een beveiligd gedeelte van de gebruikte Web-host. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten 5.1 Via de ledenadministratie van het SZKkan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het SZK zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop het SZK je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@sokkenbuurtzeemanskoor.nl 6. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website www.sokkenbuurtzeemanskoor.nlen de nieuwsbrief bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Ugchelen 1 juli 2019