Sokkenbuurt Zeemanskoor
Opgericht 28 december 1998
Uut Ugchelen
Historie Waar    ligt    nu    precies    Ugchelen?    Ugchelen     is    een klein   dorp   op   de   Veluwe,   aan   de   rand   van   de   bossen en   de   heidevelden,   op   nog   geen   steenworp   afstand van   de   grote   stad   Apeldoorn.   In   het   dorp   zijn   in   het verleden   door   o.a.de   komst   van   vele   bosarbeiders een   aantal   kleine   buurten   ontstaan.   De   Veluwe   en speciaal     de     omgeving     van     Ugchelen     behoren, volgens    de    overlevering,    tot    de    oudste    bewoonde delen   van   Nederland.   Vermoedelijk   waren   de   oudste bewoners de Kelten. Een    van    de    buurten    is    De    Sokkenbuurt     een    van origine   armoedige   buurt,   waar   de   bewoners   zo   arm waren,    dat    zij    per    persoon    maar    de    beschikking hadden   over   1   paar   sokken.   Na   elke   dag   van   arbeid hingen   dan   ook   de   waslijnen   vol   met   die   sokken, zodat   die   de   volgende   dag   weer   gedragen   konden worden. Nu   is   het   een   heel   wat   welvarender   wijk,   waar   de bewoners   vanaf   de   opbouw   in   het   midden   van   der zeventiger   jaren   een   ongekende   saamhorigheid   ten toon    spreiden.    Dat    uitte    zich    in    een    scala    van gezamenlijke     acties     op     jaarlijkse     buurtfeesten, Koninginnedagen     en     andere     activiteiten     in     de donkere dagen voor de Kerst. Tijdens    al    deze    gebeurtenissen    werd    er    altijd    al gezellig, maar vooral luidruchtig gezongen. Zo   werd   dan   ook   het   idee   geboren,   om   een   heus koor   op   te   richten.   In   de   zomer   van   1997   gingen Lammert   Lok   en   Jan   Sloot   op   zoek   naar   een   aantal kerels    met    rauwe    stembanden,    die    het    zouden aandurven. Nou, die werden snel gevonden.......     Lammert Lok en Jan Sloot Eind 1997 was het zover. Een   echte   muziek   kenner   werd   gevonden   en   was bereid.   Hij,   Lex   Sonneveld,   wilde   de   uitdaging   wel aangaan    om    van    inmiddels    27    ongetrainde    over enthousiaste zangers een koor te smeden. Op   7   januari   1998   was   de   aftrap   van   onze   eerste repetitie   avond   in   het   dorpshuis   Ugchelens   Belang. Na    een    hectische    aanloopperiode,    waarbij    ook    de overige   delen   van   Ugchelen   werd   afgestroopt   naar verborgen   talenten   (veelal   met   uitsluitend   badkamer ervaring),   werd   op   28   december   1998   officieel   het SokkenbuurtMannenkoor   een   feit,   sinds   eind   2008 het SokkenbuurtZeemanskoor geheten. Op   dit   moment   bestaat   het   koor   uit   ruim   65   leden, verdeeld    over    tenoren,    baritons    en    bassen.    Wij worden   daarbij   muzikaal   begeleid   door   onze   dirigent en   arrangeur   Lex   Sonneveld   op   piano   of   accordeon, Cees   van   Dijk   en   Jaap   van   den   Hoek   op   gitaar   en Harm   Janssens   op   basgitaar,   daarbij   bijgestaan   door Henk van de Molen, die diverse fluiten bespeelt.
Algemeen Het   Sokkenbuurt   Zeeman   is   eigenlijk   een   koor   dat   van   alle markten   thuis   is.   In   hoofdzaak   wordt   er   gezongen   over   de scheepvaart,   de   zee   en   alles   wat   daaraan   verwant   is.   Deze werk-,   drink-   en   luisterliedjes   worden   in   verschillende   talen ten   gehore   gebracht.   Naast   deze   alom   bekende   werk-   en drinkliedjes   draaien   wij   onze   hand   ook   niet   meer   om   voor de   wat   gevoeliger   melodieen.   Het   repertoire   bestaat   uit   een 80-   tal   liedjes   en   varieert   van   prachtige   Engelse   ballads   en Ierse   zeemansliederen   tot   een   breed   Hollands   repertoire. Ook   komt   de   Franse-   en   Duitse   taal   aan   bod.   Het   Hollands repertoire     bestaat     uit     oude     zeemansliederen     en     wat actuelere   nummers   van   o.a.   Boudewijn   de   Groot,   Jeroen Zijlstra,   Freek   de   Jonge,   Rob   de   Nijs,   Pater   Moeskroen   en De Dijk. De   meeste   liedjes   zijn   door   Lex   Sonneveld   voor   ons   koor gearrangeerd tot een drie of vierstemmig geheel. Lex Sonneveld
Inmiddels    bestaat    het    koor    25    jaar.    In    die    tijd    is    ons repertoire     aanzienlijk     uitgebreid.     Zelfs     hebben     wij     de afgelopen   jaren   een   kerstrepertoire   ingestudeerd.   Jaarlijks treed   het   koor   ongeveer   25   keer   op,   waarbij   ook   festivals worden   aangedaan.   Ook   optredens   in   de   zorg   worden   niet vergeten.   Gedurende   ons   bestaan   hebben   wij   een   aantal     malen   in   theater   Orpheus   gestaan   als   onderdeel   van   door ons   zelf   georganiseerde   programmas.   Ook   hebben   wij   van 2005   tot   2015   ons   eigen   korenfestival   in   ons   dorp   Ugchelen georganiseerd. Een    optreden    heeft    op    alle    koorleden    een    onuitwisbare indruk    gemaakt.    Dat    was    namelijk    op    het    strand    van Ameland   tijdens   de   viering   van   een   tweede   lustrum.   Op deze   memorabele   avond   zongen   wij   op   het   strand,   bij   de ondergaande    zon,    met    bijna    geen    publiek,    het    lied    van Freek de Jonge genaamd : De vondeling van Ameland.
Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Ugchelens Belang Bogaardslaan 81 in Ugchelen.